Skip to main content

Politica privind Conflictul de Interese

Misiunea noastră la Asociația Comunitățile Viitorului este de a construi un viitor mai bun pentru comunitățile noastre și de a sprijini dezvoltarea sustenabilă și incluzivă. În acest sens, ne angajăm să acționăm cu transparență și integritate, asigurând că interesele personale ale membrilor organizației nu afectează în niciun mod deciziile și acțiunile noastre. Această politică privind conflictul de interese are drept scop promovarea unei guvernanțe bune și prevenirea oricărui conflict de interese.

Domeniu și Aplicabilitate

Această politică se aplică tuturor angajaților și asociaților, atât în timpul activităților desfășurate în cadrul organizației, cât și în afara acesteia. 

Definirea Conflictului de Interese

Un conflict de interese apare atunci când interesele personale sau financiare ale unui membru al Asociației Comunitățile Viitorului interferă cu interesul organizației sau pot părea că interferă cu interesul organizației. Conflictul de interese poate să apară în următoarele situații:

  • Un membru al organizației sau un membru al familiei sale are un interes financiar sau o implicare financiară într-o afacere sau organizație care este partener sau furnizor al organizației.
  • Un membru al organizației sau un membru al familiei sale are un interes financiar sau o implicare financiară într-o afacere sau organizație care concurează cu organizația sau care poate influența luarea deciziilor în favoarea acelei afaceri sau organizații.
  • Un membru al organizației sau un membru al familiei sale deține o poziție într-un organism guvernamental sau organizație non-guvernamentală care poate influența deciziile sau acțiunile organizației.

 Divulgarea Conflictului de Interese

Orice membru al organizației care se află într-o situație care poate genera un conflict de interese este obligat să divulge această situație conducerii organizației. Divulgarea trebuie să includă detalii complete despre natura conflictului de interese și relațiile personale sau financiare implicate.

Abținerea de la Decizii și Acțiuni

Dacă un membru al organizației a divulgat un conflict de interese, acel membru trebuie să se abțină de la orice decizii sau acțiuni care ar putea fi influențate de conflictul respectiv. În situația în care conflictul de interese ar putea afecta o decizie colectivă a organizației, membrul în cauză trebuie să informeze ceilalți membri și să se abțină de la vot.

Evaluarea și Soluționarea Conflictelor de Interese

Organizația va evalua și soluționa orice conflict de interese raportat. Soluțiile pot include, dar nu se limitează la, recuzarea membrului în cauză de la anumite decizii sau acțiuni, restricții privind relațiile financiare sau contractuale sau alte măsuri necesare pentru a evita influențarea sau afectarea interesului organizației.

Transparența

Organizația va menține un registru actualizat al conflictelor de interese raportate și soluționate. Acest registru va fi disponibil pentru membrii organizației și poate fi pus la dispoziția autorităților sau altor părți interesate conform legislației aplicabile.

Educație și Formare

Organizația va oferi formare și informare regulată pentru membrii săi cu privire la politica privind conflictul de interese și la importanța evitării și gestionării acestora.Aderarea la această politică privind conflictul de interese este esențială pentru menținerea integrității și transparenței organizației și pentru asigurarea că toate deciziile și acțiunile noastre sunt în beneficiul comunităților pe care le slujim. Această politică se aplică tuturor membrilor organizației și trebuie respectată cu strictețe.

Evaluare și Actualizare

Această politică va fi supusă unei revizuiri regulate pentru a se asigura că rămâne actualizată și eficientă în protejarea copiilor.

Contact

Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la Politica noastră de Protecția Copilului, ne puteți scrie la adresa contact@comunitatileviitorului.ro