Skip to main content

Politica de Protecție a Copilului

 

Asociația Comunitățile Viitorului recunoaște că toți copiii au dreptul la protecție împotriva oricăror forme de abuz, neglijare sau exploatare. Această organizație se angajează ferm să promoveze bunăstarea, siguranța și drepturile copiilor, în toate activitățile desfășurate în cadrul proiectelor și programelor sale.

Asociația Comunitățile Viitorului este dedicată protecției copiilor și promovării unui mediu sigur pentru dezvoltarea lor. Această politică reprezintă angajamentul nostru ferm în acest sens și va ghida toate acțiunile noastre în legătură cu copiii.

Această Politică de Protecția Copilului exprimă filozofia și angajamentul Asociației Comunitățile Viitorului referitor la siguranța și bunăstarea copiilor. Suntem hotărâți să creăm un mediu sigur și protector pentru toți copiii, indiferent de abilități, etnie, credință, gen, orientare sexuală sau cultură. Politica noastră recunoaște că riscurile cu care se confruntă copiii pot varia și conturează modul nostru de a le identifica și gestiona.

Domeniu și Aplicabilitate

Această politică se aplică tuturor angajaților și asociaților, atât în timpul activităților desfășurate în cadrul organizației, cât și în afara acesteia. Toți membrii ai organizației noastre sunt așteptați să susțină angajamentul nostru pentru protecția copiilor în toate aspectele vieții. Acest lucru include înțelegerea faptului că ei reprezintă organizația noastră în orice context.

Principii de bază

 1. Interesul Superior al Copilului: Asigurăm că interesul superior al copilului este întotdeauna prioritar în toate deciziile și acțiunile noastre.
 2. Respectarea Drepturilor Copilului: Respectăm pe deplin drepturile tuturor copiilor, inclusiv dreptul la viață, dezvoltare, protecție și participare.
 3. Participarea Copiilor: Încurajăm și susținem participarea activă a copiilor în luarea deciziilor care îi afectează, în funcție de vârstă și maturitate.
 4. Responsabilitate și Obligații Clare: Toate persoanele implicate în activitățile organizației au responsabilități clare privind protecția copiilor.

Scopul Politicii de Protecția Copilului

Asociația Comunitățile Viitorului se angajează ferm să creeze un mediu sigur și protejat pentru toți copiii cu care intră în contact în cadrul activităților și proiectelor noastre. Scopul acestei politici este de a stabili norme și proceduri clare pentru protecția copiilor și prevenirea abuzului și a oricăror forme de neglijare.

Angajamente:

 1. Screening și Evaluare: Toți angajații, voluntarii și colaboratorii care lucrează cu copii vor fi supuși unui proces de verificare și evaluare a antecedentelor pentru a asigura că sunt potriviți să lucreze cu copiii.
 2. Comunicare și Raportare: Orice caz sau bănuială de abuz sau neglijare a unui copil va fi raportat conform legii în vigoare. Organizația va coopera cu autoritățile pentru a se asigura că toate cazurile de abuz sunt investigate în mod adecvat.
 3. Confidențialitate: Informațiile cu privire la cazurile de abuz sau neglijare vor fi tratate cu cea mai strictă confidențialitate. Accesul la aceste informații va fi restricționat la persoanele care sunt strict implicate în procesul de protecție a copilului.
 4. Educație Continuă: Asociația Comunitățile Viitorului va furniza resurse și formare continuă pentru a menține toți membrii informați cu privire la cele mai bune practici și standarde de protecție a copilului.
 5. Parteneriate: Organizația va colabora cu alte organizații, agenții guvernamentale și grupuri comunitare pentru a consolida protecția copilului și pentru a dezvolta inițiative care să contribuie la bunăstarea copiilor.

Proceduri de Protecție a Copilului

Asociația Comunitățile Viitorului pune în aplicare proceduri stricte de protecție a copilului pentru a se asigura că toți copiii implicați în activitățile noastre beneficiază de un mediu sigur și protector. Aceste proceduri includ:

 • Recrutarea și Selecția Personalului:

Pentru a asigura siguranța copiilor, toți angajații și voluntarii care lucrează direct cu copiii trec printr-un proces riguros de recrutare și selecție. Acest proces include verificări de antecedente penale și evaluări ale competențelor și aptitudinilor necesare pentru a lucra cu copiii. De asemenea, toți membri ai personalului și voluntarii sunt instruiți în politicile și procedurile noastre de protecție a copilului

 • Supravegherea și Monitorizarea Copiilor:

Asigurăm că sunt întotdeauna supravegheați de personal instruit în timpul participării lor la activitățile organizației. Aceasta include supravegherea strictă a interacțiunilor online și offline pentru a preveni orice situație care ar putea pune în pericol siguranța acestora.

 • Raportarea și Reacția la Incidente:

Orice suspiciune de abuz sau neglijare a unui copil este luată în serios și raportată imediat către autoritățile competente conform legislației aplicabile. În plus, avem proceduri interne pentru gestionarea incidentelor, inclusiv sprijin pentru victime și luarea măsurilor adecvate împotriva celor implicați în abuz.

 • Confidențialitate și Intimitate:

Respectăm cu strictețe confidențialitatea și intimitatea copiilor. Informațiile personale ale acestora sunt stocate și gestionate în mod securizat conform reglementărilor privind protecția datelor cu caracter personal.

 • Consiliere și Suport:

În situația în care un copil a fost victimă a abuzului sau are nevoie de suport suplimentar, oferim consiliere și sprijin adecvat pentru a-i ajuta să facă față situației și să se recupereze.

Aceste proceduri de protecție a copilului reflectă angajamentul nostru ferm de a asigura siguranța și bunăstarea acestora în toate activitățile noastre. Ele reprezintă o parte esențială a politicii noastre de protecție a copilului și sunt menite să creeze un mediu sigur și protector pentru toți copiii cu care intrăm în contact.

Cod de Conduită

Misiunea noastră este de a construi un viitor mai bun pentru comunitățile noastre și pentru copiii acestor comunități. Pentru a atinge această misiune, este esențial să creăm un mediu sigur și respectuos pentru copii. Acest Cod de Conduită se aplică tuturor adulților care interacționează cu copiii în cadrul proiectelor și programelor Asociației Comunitățile Viitorului.

 • Respectăm și protejăm copiii: Ne angajăm să tratăm toți copiii cu respect, empatie și grijă, indiferent de origine, religie, sex, orientare sexuală sau orice alt criteriu.
 • Promovăm comunicarea și încrederea: Facem tot posibilul pentru a comunica cu copiii într-un mod prietenos, deschis și clar. Respectăm opiniile copiilor și încurajăm participarea lor activă în toate aspectele programelor noastre.
 • Asigurăm un mediu sigur: Ne angajăm să furnizăm un mediu liber de tutun, droguri, alcool, energizante și orice alt comportament sau substanță care ar putea pune în pericol copiii. Copiilor care au consumat astfel de substanțe nu li se permite să participe la activitățile noastre
 • Respectăm regulile și integritatea: Respectăm regulile instituțiilor unde desfășurăm activitățile noastre, fie că este vorba de școli, muzee, sau alte locuri de desfășurare a programelor.
 • Evităm violența și abuzul: Nu permitem și nu participăm la niciun act de violență asupra copiilor. Nu folosim un stil de autoritate abuziv și nu folosim amenințări sau ironie pentru a-i determina pe copii să tacă.
 • Protejăm intimitatea copiilor: Respectăm intimitatea copiilor și nu încălcăm spațiul personal al acestora. Nu expunem copiii la materiale pornografice sau conținut inadecvat.
 • Non-discriminare și egalitate: Nu discriminăm și nu favorizăm anumiți copii, ci le oferim tuturor șanse egale de a participa și de a se dezvolta.
 • Raportăm orice îngrijorare: Orice suspiciune de abuz sau neglijare a unui copil va fi raportată imediat către autoritățile competente și gestionată conform legislației și politicilor aplicabile.

Aderarea la acest Cod de Conduită reprezintă angajamentul nostru ferm de a proteja și de a crea un mediu sigur și respectuos pentru copiii cu care lucrăm. Toți membrii ai Asociației Comunitățile Viitorului sunt obligați să respecte cu strictețe acest Cod pentru a contribui la atingerea misiunii noastre și la dezvoltarea armonioasă a copiilor din comunitățile noastre.

Responsabilități cu privire la Protecția Copilului

Asociația Comunitățile Viitorului recunoaște importanța protecției copiilor și își asumă responsabilitatea de a crea un mediu sigur și protector pentru toți copiii implicați în activitățile sale. Acest capitol detaliază responsabilitățile organizației, ale personalului și ale partenerilor săi în ceea ce privește protecția copilului.

Președintele Asociației Claudia Șerbănuță va fi responsabilă pentru implementarea corectă a prezentelor politici.

Responsabilitățile Organizației:

 • Elaborarea și Implementarea Politicii de Protecția Copilului, ce reflectă angajamentul ferm de a asigura siguranța și bunăstarea copiilor. Această politică va servi drept ghid pentru toate activitățile desfășurate de organizație.
 • Instruire și Conștientizare: Organizația va oferi instruire regulată pentru personal cu privire la Politica de protecție a copilului și modurile corecte de gestionare a situațiilor cu potențiale riscuri. De asemenea, va promova conștientizarea privind protecția copilului în rândul personalului și al partenerilor.
 • Sistem de Raportare și Răspuns: Asociația va stabili un sistem de raportare pentru îngrijorările legate de protecția copilului. Acest sistem va permite participanților să raporteze incidente în mod confidențial, iar organizația va avea un protocol clar pentru răspuns la astfel de incidente.
 • Monitorizare și Revizuire: Politica și măsurile de protecție a copilului vor fi monitorizate și revizuite periodic pentru a se asigura că rămân eficiente și actualizate conform celor mai bune practici și norme internaționale.

Responsabilitățile Personalului:

 • Respectarea Politicii de Protecție a Copilului: Toți membrii personalului și asociaților au responsabilitatea de a respecta Politica de protecție a copilului a organizației și de a se asigura că se conformează acesteia în toate activitățile lor.
 • Raportarea Îngrijorărilor: Orice membru al personalului sau asociații care observă sau are îngrijorări cu privire la siguranța sau bunăstarea unui copil are datoria de a raporta aceste îngrijorări conform procedurilor stabilite de organizație.

Responsabilitățile Partenerilor:

 • Implementarea Măsurilor de Protecție: Partenerii organizației, inclusiv partenerii de implementare și partenerii de finanțare, trebuie să aibă propriile măsuri de protecție a copilului care să fie conforme cu Politica de protecție a copilului a Asociației.
 • Colaborarea în Protecția Copilului: Partenerii trebuie să colaboreze cu Asociația în ceea ce privește protecția copilului și să se asigure că politicile și practicile lor sunt în concordanță cu aceasta.
 • Asociația Comunitățile Viitorului își asumă responsabilitatea protecției copiilor în toate activitățile sale și consideră că fiecare membru al organizației și partenerii săi au un rol esențial în menținerea unui mediu sigur pentru copii. Aceste responsabilități sunt esențiale pentru a asigura că sunt protejați și că bunăstarea lor este prioritatea principală a organizației.

Riscuri cu privire la Protecție a Copilului

Identificarea Riscurilor cu privire la  Protecția Copilului:

 • Evaluarea Activităților: Organizația va efectua o evaluare riguroasă a activităților desfășurate cu copiii pentru a identifica posibile riscuri. Această evaluare va fi realizată înainte de începerea oricărei activități care implică copii.
 • Analiza Situațiilor Specifice: Vor fi identificate și analizate situațiile specifice în care copiii pot fi expuși la riscuri. Aceasta va include situații legate de transport, interacțiuni cu persoane străine, activități în aer liber și multe altele.
 • Feedback de la Participanți: Se va promova un mediu deschis în care copiii, părinții și tutorele să poată să ofere feedback cu privire la orice îngrijorare sau incident care ar putea afecta siguranța și bunăstarea copiilor.

Gestionarea Riscurilor cu privire la  Protecția Copilului:

 • Elaborarea și Implementarea Măsurilor de Protecție: Organizația va dezvolta și implementa măsuri specifice pentru protejarea copiilor împotriva riscurilor identificate. Aceste măsuri pot include politici și proceduri pentru supravegherea copiilor, screening-ul personalului, gestionarea voluntarilor, comunicarea cu părinții și multe altele.
 • Instruirea Personalului și Asociaților: Toți membrii ai organizației care interacționează cu copiii vor fi instruiți în mod regulat în ceea ce privește Politica de protecție a copilului și modurile corecte de gestionare a situațiilor cu potențiale riscuri.
 • Sisteme de Raportare și Răspuns la Incidente: Organizația va stabili un sistem de raportare pentru îngrijorările legate de protecția copilului, care va permite participanților să raporteze incidentele în mod confidențial. Se va stabili, de asemenea, un protocol clar de răspuns la astfel de incidente.
 • Monitorizarea și Revizuirea Continuă: Planul va fi monitorizat și revizuit periodic pentru a se asigura că este eficient în gestionarea riscurilor legate de protecția copilului. Orice incident sau îngrijorare va fi subiectul unei analize aprofundate pentru a se asigura că măsurile de protecție sunt adaptate în consecință.

Comunicare și Conștientizare:

Organizația va promova conștientizarea privind protecția copilului atât în interiorul organizației, cât și în comunitățile cu care interacționează.

Părinții, tutorii și participanții vor fi informați cu privire la politicile și procedurile de protecție a copilului și vor fi încurajați să participe activ la asigurarea siguranței copiilor.

În cazul incidentelor sau îngrijorărilor, organizația va furniza informații clare cu privire la modul de raportare și răspuns.

Acest plan de identificare și gestionare a riscurilor va servi drept fundament pentru asigurarea siguranței și protecției copiilor în toate activitățile desfășurate de Asociația Comunitățile Viitorului. Organizația va urmări în mod constant îmbunătățirea politicii și procedurilor sale de protecție a copilului pentru a se asigura că acestea sunt în acord cu cele mai bune practici și norme internaționale.

Sensibilizare și Instruire

Organizația se angajează să ofere instruire regulată pentru tot personalul și voluntarii cu privire la procedurile de protecție a copilului și modurile de recunoaștere a semnelor de abuz sau neglijare.

Evaluare și Actualizare

Această politică va fi supusă unei revizuiri regulate pentru a se asigura că rămâne actualizată și eficientă în protejarea copiilor.

Contact

Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la Politica noastră de Protecția Copilului, ne puteți scrie la adresa contact@comunitatileviitorului.ro