Skip to main content

Politica de GDPR

 

Politica de GDPR a Asociației Comunitățile Viitorului se concentrează pe protejarea datelor personale ale utilizatorilor și respectarea legislației în vigoare. Colectăm doar informațiile personale necesare pentru a oferi serviciile noastre și le prelucrăm în conformitate cu bazele legale specifice, cum ar fi consimțământul utilizatorului, executarea unui contract sau îndeplinirea cerințelor legale. Utilizatorii au dreptul de a accesa, rectifica, șterge, restricționa sau să primească datele lor personale într-un format structurat, comun și lizibil automat.

Despre protecția datelor

Asociația Comunitățile Viitorului se angajează să protejeze informațiile personale ale utilizatorilor săi și să respecte legislația în vigoare cu privire la protecția datelor.

Ce date personale colectăm

Colectăm doar informațiile personale necesare pentru a vă oferi serviciile noastre sau pentru a îndeplini cerințele legale. Acestea pot include:
– Numele și prenumele
Adresa de e-mail
Numărul de telefon
– Adresa de facturare și livrare

Cum utilizăm datele personale

Utilizăm datele personale colectate în următoarele scopuri:
pentru a vă oferi serviciile noastre și pentru a vă răspunde la solicitările dumneavoastră
pentru a vă informa cu privire la noutățile noastre
pentru a îndeplini cerințele legale, cum ar fi facturarea și evidența fiscală
– b
aza legală pentru prelucrarea datelor personale

Asociația Comunitățile Viitorului prelucrează datele personale ale utilizatorilor săi pe baza următoarelor baze legale:
– consimțământul utilizatorului: pentru anumite activități de marketing și alte scopuri specifice pentru care vă cerem acordul explicit
– e
xecutarea unui contract: pentru furnizarea serviciilor noastre
– obligații legale: pentru îndeplinirea cerințelor legale, cum ar fi facturarea și evidența fiscală
– drepturile utilizatorilor

Drepturile utilizatorului

Utilizatorii au drepturile lor specifice în conformitate cu GDPR, care le protejează datele personale. Aceste drepturi includ:

  • Dreptul la acces: Utilizatorii au dreptul să solicite și să obțină acces la datele personale pe care le colectăm despre ei.
  • Dreptul la rectificare: Utilizatorii au dreptul să solicite rectificarea datelor personale incorecte sau incomplete.
  • Dreptul la ștergere: Utilizatorii au dreptul să solicite ștergerea datelor personale în anumite circumstanțe, cum ar fi atunci când datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate.
  • Dreptul la restricționarea prelucrării: Utilizatorii au dreptul să solicite restricționarea prelucrării datelor personale în anumite circumstanțe, cum ar fi în cazul în care datele sunt incorecte sau prelucrarea lor este ilegală.
  • Dreptul la portabilitatea datelor: Utilizatorii au dreptul să primească datele personale pe care ni le-au furnizat într-un format structurat, comun și lizibil automat și să le transfere către un alt controlor de date, fără nicio restricție.
  • Dreptul la opoziție: Utilizatorii au dreptul de a se opune la prelucrarea datelor lor personale în anumite circumstanțe, cum ar fi în cazul în care datele sunt prelucrate în scopuri de marketing direct.

Contact

Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la Politica noastră de GDPR sau la modul în care Asociația Comunitățile Viitorului utilizeaza aceste date, ne puteți scrie la adresa contact@comunitatileviitorului.ro